قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری

قیمت روز انواع پنل دیواری کیان در جدول زیر برحسب مترمربع ذکر شده است و قیمت نهایی برحسب متراژ مفید محاسبه خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پنل دیوار می‌توانید به مقاله ساندویچ پانل دیواری مراجعه کنید.

ضخامتنوع فومنوع ورقرنگ ورقضخامت ورق (mm)قیمت (تومان)
3.0 پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4700.000
3.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5748.000
4.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4738.000
4.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5787.000
5.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4785.000
5.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5832.000
6.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4830.000
6.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5878.000
7.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4تماس بگیرید
7.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5تماس بگیرید
8.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4تماس بگیرید
8.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5تماس بگیرید
9.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4تماس بگیرید
9.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5تماس بگیرید
10.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.41.038.000
10.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.51.079.000
لیست قیمت ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری | ضخامت فوم برحسب سانتی متر است.

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی

انواع پانل سقفی کیان + لیست قیمت سقف پانل به شرح زیر می‌باشد، در قیمت محاسبه شده برحسب مترمربع و عرض مفید قیمت گذاری شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پنل سقف می‌توانید به مقاله ساندویچ پانل سقفی مراجعه نمایید.

ضخامتنوع فومنوع ورقرنگ ورقضخامت ورق (mm)قیمت (تومان)
3.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4765.000
3.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5810.000
4.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4813.000
4.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5852.000
5.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4850.000
5.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5898.000
6.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4900.000
6.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5943.000
7.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4تماس بگیرید
7.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5تماس بگیرید
8.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4تماس بگیرید
8.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5تماس بگیرید
9.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4تماس بگیرید
9.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5تماس بگیرید
10.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.4تماس بگیرید
10.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید/ آبی/ قرمز0.5تماس بگیرید
لیست قیمت ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی | ضخامت فوم بر حسب سانتی متر است.

لیست قیمت ساندویچ پانل کلین روم

پنل ساندویچی کلین روم دو رو صاف با فوم پلی اورتان کندسوز PUR یا نسوز PIR است که با ضخامت های زیر در کارخانه کیان تولید می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این پانل دیواری می‌توانید به مقال ساندویچ پانل کلین روم مراجعه نمایید.

لیست قیمت پانل کلین روم شرکت کیان سال 1403

ضخامتنوع فومنوع ورقرنگ ورقضخامت ورق (mm)قیمت (تومان)
3.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4700.000
3.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5748.000
4.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4738.000
4.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5787.000
5.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4785.000
5.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5832.000
6.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4830.000
6.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5878.000
7.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4تماس بگیرید
7.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5تماس بگیرید
8.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4تماس بگیرید
8.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5تماس بگیرید
9.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4تماس بگیرید
9.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5تماس بگیرید
10.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.41.038.000
10.0پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.51.079.000
لیست قیمت ساندویچ پانل کلین روم | ضخامت فوم برحسب سانتی متر

در صورت درخواست تولید پانل با رنگ طوسی مبلغ 25 هزار تومان به هر متر مربع پانل اضافه خواهد شد.

لیست قیمت ساندویچ پانل سردخانه

ساندویچ پانل سردخانه از دو لایه ورق فلزی شیاردار آلوزینک یا گالوانیزه و یک لایه فوم پلی اورتان تشکیل می‌شود. لازم است بدانید برای پوشش دیوار و سقف سردخانه نیز از ساندویچ پانل دیواری و متعلقات فلزی مانند پروفیل امگا و آویز استفاده می‌کنند. لیست قیمت ساندویچ پانل سردخانه به شرح زیر است.

ضخامتنوع فومنوع ورقرنگ ورقضخامت ورق (mm)قیمت (تومان)
7.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4تماس بگیرید
7.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5تماس بگیرید
8.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4تماس بگیرید
8.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5تماس بگیرید
9.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4تماس بگیرید
9.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5تماس بگیرید
10.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.41.038.000
10.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.51.079.000
15.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.4تماس بگیرید
15.0فوم پلی اورتانگالوانیزه/ آلوزینکسفید0.5تماس بگیرید
لیست قیمت ساندویچ پانل سردخانه

محاسبه متراژ پانل

با استفاده از فرم زیر به‌راحتی می توانید متراژ مورد نیاز پانل خود را به صورت تقریبی محاسبه نموده و درخواست سفارش نمایید.

راهنمای محاسبه قیمت ساندویچ پانل

عوامل موثر بر قیمت

عوامل مختلفی بر روی تعیین قیمت پانل ساندویچی تاثیرگذار است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم. این تغییرات قیمت علاوه بر پانل بر روی سایر محصولات از جمله قیمت ساختمان پیش ساخته، قیمت کانکس و … تاثیر مستقیم می گذارد.

نوع رول فرمینگ

قیمت هر متر مربع پنل سقف به دلیل رول فرمینگ پیچیده تر همواره از پانل دیوار بیشتر است.

نوع فوم

قطعاً یکی دیگر از عوامل مهم که بر روی قیمت محصول تاثیر مستقیم دارد کیفیت، ساختار فوم هسته پنل است.

برای کسب اطلاعات بیشتر مشخصات و ویژگی انواع فوم ساندویچ پانل را در این مقاله مطالعه کنید.

ضخامت فوم

ضخامت فوم میانی پنل ساندویچی به صورت اصولی از 3 سانتی متر تا 20 سانتی متر ضخامت متغییر است، انتخاب یک فوم با ضخامت مناسب وابسته به کاربرد پنل بوده که حائز اهمیت است.

نوع ورق

جنس ورق ساندویچ پانل، شیوه ی تولید، مزایا، کیفیت و عملکرد به صورت مستقیم بر روی قیمت ساندویچ پانل تاثیرگذار است. ورق آلومینیوم به دلیل عملکرد و مقاومت در مقابل رطوبت (عدم زنگ زدگی) قیمت بالاتری دارد.

جهت اطلاع از مشخصات انواع ورق ساندویچ پانل به آدرس صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

ضخامت ورق

ورق‌های با ضخامت بیشتر قیمت بالاتری دارند. ورق‌ های فلزی گالوانیزه و آلوزینک با ضخامت استاندارد 0.4 و 0.5 میلی‌متر تولید می‌شوند در برخی موارد به سفارش کارفرمایان این ورق‌های با ضخامت 0.6 نیز قابل تولید هستند.

ورق آلومینیوم نیز تنها با ضخامت 0.7 میلی‌متر تولید می‌شود، به همین دلیل قیمت ثابتی از نظر ضخامت ورق دارد.

نوسانات بازار

نوسانات قیمت ورق آهنی و فوم‌ عایق، بر روی قیمت نهایی این مصالح تاثیر دارد. لیست قیمت روز انواع ساندویچ پانل در سال 1403 به روز رسانی شده است؛ علاوه بر این می توانید برای دریافت پیش فاکتور بر حسب متراژ با کارشناسان فروش مجموعه در ارتباط باشید.

ورق‌های فلزی استفاده شده در شرکت کیان، از کارخانجات معتبر مانند کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تهیه می‌گردد که جزو باکیفیت‌ترین ورق‌های موجود در بازار است.

فوم‌های استفاده شده در ساندویچ پانل کیان نیز جزو بهترین و باکیفیت‌ترین فوم‌ها به شمار می آید. این فوم‌ها توسط شرکت کارون تولید می‌شوند که اولین و بزرگترین تولیدکننده فوم پلی یورتان در ایران است.

رنگ ورق

رنگ ورق یا همان رال رنگ ساندویچ پنل بر روی قیمت نهایی محصول تاثیر گذار است، قیمت پانل‌ با رنگ‌های سفید، قرمز و آبی به صورت پایه و استاندارد تعریف شده اما رنگ‌های خاص مانند کرم، طوسی، سبز، زرد و نارنجی با قیمت بالاتری در هر متر مربع تولید می شوند.

خرید و ثبت سفارش

برای خرید پانل جهت ساخت سوله‌های انباری، کارگاهی و تولیدی بهتر است قیمت ساندویچ پانل کیان 3 سانتی متر الی 8 سانتی متر را استعلام بفرمایید.

جهت خرید ساندویچ پنل اتاق تمیز بهتر است هزینه پنل 5 سانتی الی 10 سانتی دو رو صاف را استعلام بفرمایید.

برای ساخت سردخانه‌های زیر صفر بهتر است قیمت پانل دیواری 10 سانتی الی 15 سانتی‌متری و برای سردخانه‌های بالای صفر هزینه پانل 7 الی 10 سانتی‌متری را استعلام بفرمایید.

این محصول با ضخامت کمتر از 3 سانتی‌متر به دلیل احتمال بروز مشکلات کیفی در تولید‌ و نصب و آب‌بندی توسط شرکت کیان پانل تولید نمی‌گردد.

شرکت کیان پانل

سوالات متداول قیمت ساندویچ پانل

تغییرات قیمت ساندویچ پانل در سال 1403 نسبت به سال قبل چگونه است؟

قیمت پانل ساندویچی در سال 1403 نسبت به سال قبل حدودا 6 درصد افزایش داشته است. علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده نیز از 9% به 10% تغییر کرده است.

تغییر ضخامت ورق از 0.5 میلیمتر به 0.4 میلیمتر چقدر در قیمت تاثیر گذار است؟

تغییر ضخامت ورق به ازای هر طرف ساندویچ پانل 20,000 الی 25,000 تومان قیمت هر متر مربع پانل را کاهش می‌دهد. در پانل های دورو ورق 40,000 تومان الی 50,000 تومان در کاهش قیمت تاثیرگذار است.

آیا نوع ورق بر روی قیمت ساندویچ پانل تاثیرگذار است؟

بله، قیمت ورق گالوانیزه و آلوزینک با یکدیگر تفاوتی ندارد اما قیمت ورق آلومینیوم بالاتر از ورق گالوانیزه و آلوزینک است و رول فرم این ورق برای تولید در متراژهای بالای 1000 متر باز می‌شود.

کاهش دانسیته فوم از 40 به 35 چقدر در قیمت تاثیر گذار است؟

کاهش دانسیته فوم حدود 10,000 تومان الی 15,000 تومان در کاهش قیمت نهایی تاثیرگذار است.

میانگین 4.7

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید